Finalne pripreme za izradu Kaledara za 2022. godinu

Tokom cijele 2021. godine je, putem zvanične Facebook stranice “Dr Salkić” i redovne rubrike “Kreativna nedjelja”, trajala nagradna igra u kojoj su, između ostalog, pratioci stranice izabrali dvanaest pobjedničkih fotografija – koje će biti stranice kalendara za 2022. godinu. Pripremljeni material je predan u štampariju Graforad Travnik, iz koje uskoro očekujemo lijepe vijesti. (PR “Dr Salkić”)

Podijelite: