Dijagnostičke usluge

Dijagnostička radiologija u veterinarskoj medicini korištenjem stacionarnog RTG aparata. (Važeća licenca za obavljanje djelatnosti posjedovanja i korištenja izvora jonizirajućeg zračenja.)

Ultrazvučna dijagnostika različitih organa i sistema

Mogućnost neinvazivnog pregleda pojedinih unutrašnjih organa (endoskopska dijagnostika)

Mjerenje očnog pritiska digitalnim tonometrom

Potrebna Vam je naša pomoć?