Izdavanje zakonom propisane dokumentacije za kućne ljubimce i domaće životinje

Šema kontrole kretanja životinja u Bosni i Hercegovini je od posebnog značaja i provodi se putem identifikacije (ušna markica ili čip, tj. transponder) upisom u jedinstvenu bazu ili registar životinja, nakon čega se izdaje pasoš za domaće životinje i kućne ljubimce. Radi sprječavanja širenja zaraznih bolesti, zdrave životinje moraju imati svjedodžbu o zdravstvenom stanju ili pasoš.

Veterinarska stanica „Dr Salkić“ je ovlaštena veterinarska organizacija, osposobljena i obučena za korištenje jedinstvenog registra životinja, što je osnov za izdavanje validne dokumentacije za kretanje u Bosni i Hercegovini i van nje.

Nakon provedenih naređenih mjera od strane nadležnih državnog tijela i negativnih rezultata ispitivanja na zarazne i parazitarne bolesti, izdaje se odgovarajuća dokumentacija. Za preživare, kopitare, pčele, ribe i druge životinje, temeljem potvrde o zdravstvenom stanju, izdaje se svjedodžba, a za pse, mačke i pitome vretice se izdaje pasoš.

Također, „Dr Salkić“ izdaje certifikate za nekomercijalno kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica
radi putovanja u inostranstvo.

Potrebna Vam je naša pomoć?