Ovlaštena veterinarska organizacija za provođenje naređenih mjera

Ovlaštena veterinarska organizacija na dodijeljenom području djelovanja obavlja naređene mjere u skladu sa godišnjom naredbom Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Sektora za veterinarstvo pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Sarajevo i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona. Cilj je iskorjenjivanje opasnih zaraznih i parazitarnih bolesti sa liste A (OIE – Međunarodni ured za zarazne bolesti u Parizu), tj. iskorjenjivanje bolesti koje ugrožavaju zdravlje životinja i ljudi u Bosni i Hercegovini (bjesnilo, antraks, tuberkuloza, bruceloza, infektivna anemija konja, zarazne bolesti riba, ehinokokoza pasa i mačaka, lajšmanijaza pasa, američka gnjiloća pčelinjeg legla, leukoza goveda, parazitoze preživara i kopitara, te salmoneloze peradi i njukastlska bolest peradi, odnosno kuga peradi).

Potrebna Vam je naša pomoć?