Stručna savjetovanja

Organizacija predavanja za stočare, vlasnike kućnih ljubimaca i drugu ciljnu publiku

Savjetodavne usluge vezane za zdravlje i dobrobit životinja.

Potrebna Vam je naša pomoć?