Edukacija za veterinare

Prvi decembarski dan 2018. godine u Veterinarskoj stanici “Dr Salkić” d.o.o. Travnik obilježen stručnim usavršavanjem. U 9 sati je počelo predavanje na temu “ZNAČAJ ANALIJE URINA KOD LIJEČENJA RENALNIH BOLESTI”. Predavač je doc.dr. Muhamed Katica sa Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Katedra za patofiziologiju domaćih životinja.

 

Domaćin, “Dr Salkić” je ujedno i organizator predavanja, koje je obavezno za uposlene doktore veterinarske medicine, uz dobrodošlicu kolegi iz Bugojna. U ovoj Firmi vrijedi: “Ulaganje u znanje nije trošak, nego investicija” – sve s ciljem poboljšanja kvaliteta usluge.

Nakon teorijskog dijela, koji je održan u prostoriji za sastanke, praktična radionica je realizirana u vlastitoj laboratoriji. Bila je to prilika da se teorijska znanja pretoče u praktična, te je usavršena laboratorijska metodologija pregleda urina.

Podijelite: