Jednodnevni seminar u organizaciji Udruženja veterinara male prakse BiH

*Edukacije veterinara –seminar čijem praktičnom dijelu smo bili domaćini*

U Travniku je 3. jula 2021. godine, u organizaciji Udruženja veterinara male prakse BiH (BHUVMŽ-BHSAVA), održan jednodnevni seminar na temu – “Dermatologija, praktičan pristup III”. Predavanje je održala dr.sci. Natalija Miličić Matić sa Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu. Zbog poštivanja epidemioloških mjera, broj učesnika je bio ograničen, a prijave su trajale do 01. jula.

BHUVMŽ-BHSAVA okuplja veterinare iz cijele BiH koji se bave malim životinjama, prvenstveno psima i mačkama. Misija Udruženja je da kroz kontinuiranu edukciju unaprijedi veterinarsku struku i podigne nivo znanja u veterinarskim organizacijama, kako bi se podigao nivo zdravstvene zaštite životinja.

Vanredna situacija u cijelom svijetu je malo usporila i planirane aktivnosti Udruženja. Prije epidemije CORONA virusa je održan čitav niz seminara iz različitih oblasti veterine, sa posebnim akcentom na praktični dio, jer je svaki seminar podrazumijevao i radionice. Aktivnosti se nastavljaju, kako kaže predsjednik BHUVMŽ-BHSAVA dr.sci. Alen Salkić, a Travnik je jedna od destinacija, s obzirom da su dosadašnji seminari bili organizovani u više gradova širom BiH. Mjesto održavanja ovog seminara je bilo Internacionalni univerzitet u Travniku (IUT), dok je praktični dio održan u prostorijama Veterinarske stanice “Dr Salkić” d.o.o. Travnik.

Podijelite: